I. Położenie   Będzin, ul. Małobądzka 101
II. Nr księgi wieczystej KA1B/00011427/2
III. Nr działki (działek) 256/3
IV. Powierzchnia działki 4.431 m2
V. Przeznaczenie nieruchomości Zgodnie z planem zagospodarowania
VI. Uzbrojenie terenu
 > Energia elektryczna (500 kW)
na posesji
 > Woda (DN 100mm)
na posesji
 > Gaz
 zapewnienie dostaw gazu
 > Kanalizacja sanitarna - zbiornik bezodpływowy
 na posesji
 > Kanalizacja deszczowa
brak
VII. Uwagi 
 > dla ww nieruchomości jest ustanowiony plan zagospodarowania przestrzennego
VIII. Odległości
Port lotniczy Katowice 18 km
Katowice 13 km
Tychy 29 km
Bielsko Biała 70 km
Warszawa 308 km
Droga krajowa nr 86 2 km
Droga krajowa nr 4 2 km